0909.12.68.21

Sunshine City Sài Gòn

Vị trí KDT Phú Mỹ Hưng
Số tầng từ 26 – 38 tầng
Qui mô 99.174,5 m2
Giá bán Đang cập nhật
Danh mục: