0909.12.68.21

Lovera Vista Khang Điền

Vị trí Quận Bình Chánh
Số tầng 20 tầng
Qui mô 1.8 ha
Giá bán Giá khoảng 1.5 tỷ đồng
Danh mục: