0909.12.68.21

Lộc Phát Residence

Vị trí Bình Dương
Đất ở 24.682,54 m2
Qui mô 5ha với 480 nền
Giá bán Giá truyền thông 2,5 tỷ/nền.
Danh mục: