0909.12.68.21

HausViva

Vị trí Quận 9
Số tầng 22 tầng
Qui mô hơn 60.000m2.
Giá bán Đang cập nhật
Danh mục: